Vår historie

Gården, som er vår base og utgangspunkt for rideturene, er med utmark på ca. 1000 dekar og ligger sør (usti) Hessdalen 670 m.o.h. Gården ble registrert som eget bruk (matrikulert) på slutten av 1700 tallet. Det var etableringen av Mugg-gruva (ca 15 km unna) som la grunnlaget for bruket.

Deler av bygningene er fra slutten av 1700 tallet, men fremstår i dag slik som de ble restaurert midt på 1800 tallet. Gården har ikke vært fast bebodd siden 1945 og de gamle bygningene gir følelse av at tida har stoppet opp og at hesten hører med i bildet. Bekken gård er i gamle papirer benevnt som skyss-stasjon - trolig fra den tiden vognveien sluttet her og man måtte skifte fra hjul til kløv for å fortsette.

Igjennom eiendommen renner "Kjerringbekken", hvor vi ennå ser spor etter kvenna som gården har hatt. En mindre bekk med utløp i Kjerringbekken kalles Blisterbekken og har vitnet om at det har vært jernutvinning i nærheten, men ikke hvor.Sist sommer fant vi, rent tilfeldig, en del slaggklumper i skråningen ned mot elva litt sør for husa. Her tror vi at også jernovnene ligger. Lar de seg påvise, tror vi de er av samme type som de eldste ovner som er funnet i Hessdalen (Finnsådalen), kanskje 1500-2000 år gamle. Det skal bli interessant å få dem datert og få bekreftet hvor lang tid navnet Blisterbekken har vært overlevert muntlig.