To- eller tredagers setertur med overnatting

Disse turene kan legges innom tre andre kommuner foruten vår egen Holtålen. Vi rir og lar oss beverte på sætrer i Forbygda og/eller Synnerdalen i Midtre Gauldal kommune, eller drar over til Hedmark og Vangrøftdalen i Os kommune.

Vi vil oppleve meget eksklusivt terreng og ikke minst levende seterkultur. Forrelhogna topp er et mål på turen om været og kondis tillater(øvre del av fjellet kan ikke rides). Høyeste punkt ca. 1300 meter. I Forrelhognaområdet kan vi legge turer av to eller tre dagers varighet.

Kontakt oss gjerne!

Kontrollspørsmål som skal sikre at den som fyller ut skjemaet er et menneske og ikke et program.