Hvordan komme hit?

Du finner Bekken gård ved å følge skiltet avkjøring til Hessdalen fra riksvei 30 mellom Støren og Røros. Under finnes noen enkle reisebeskrivelser ut fra hvilken reisemåte du velger. Vi henter og bringer deg til og fra tog, buss og fly om du ønsker.

Booking

Send epost til : post@bekken-gaard.no

Avstander til Bekken gård

Fra Oslo: 450 km

Fra Trondheim: 130 km

Fra Støren: 80 km

Fra Røros: 50 km

Reisemåter

Bil sydfra: Kjør Rv.30 nordover fra Røros - kjør 35km,ta av Rv.30 og til Hessdalen -15km

Bil nordfra: Kjør Rv.30 sørover fra Støren- kjør 65km, ta av Rv.30 og til Hessdalen - 15km

Tog: Rørosbanen går gjennom Ålen og tog stopper på Ålen stasjon.

Buss: ATB A/S har flere bussavganger til og fra Trondheim.

Fly: Viderøe trafikkerer Røros flyplass hver dag.

Har du spørsmål angående reise til og fra Bekken gård - ta kontakt!

Bekken gård, Hessdalen, 7380 Ålen

Tlf: +47 93 96 01 35

E-post: post@bekken-gaard.no